شارژ مستقیم سیم کارت آسیاسل
  • AsiaCell شارژ مستقیم
  • asiacell کارت شارژ
  • شارژ عراق - شارژ عراقی

شارژ مستقیم سیم کارت اسیاسل

شارژ مستقیم اسیاسل در مبالغ مختلف

مناسب برای شما ، اگر عزیزانتان کهن سال می باشند و امکان وارد کردن رمز برایشان میسر نیست

ASIACELL شارژ

شارژ 5000 دیناری آسیاس عراق

077 : عراق ASIACELL پیش شماره

شارژ اسیاسل

شارژ 10000 دینار آسیاسل عراق

00964 : کد عراق